Sintelon tepisi
TEPISI
JEDINSTVENO ISKUSTVO UREĐENJA DOMA

U sastavu kompanije Tarkett

Proizvodna preduzeća kompanije Tarkett u Srbiji - od početka 2017. godine spojena su u jedan legalni entitet Tarkett d.o.o, u čiji sastav ulaze: fabrika za proizvodnju podnih obloga od vinila, fabrika za proizvodnju parketa i dve fabrike za proizvodnju različitih vrsta tekstilnih podnih obloga, uključujući i proizvodnju tepiha.

Spajanje proizvodnih preduzeća Tarkett-a u Srbiji nije imalo uticaja na poslovne i proizvodne aktivnosti kompanije, prodajne planove i tržišni nastup, a realizovano je u skladu sa strategijom koja ima za cilj integraciju srodnih poslovnih procesa, jednostavniju i efikasniju organizaciju poslovnog sistema i dalje jačanje poslovne pozicije kompanije.

Ovde možete pogledati dokumente:

Politika zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih
Politika zaštite životne sredine

Nazad