Sintelon tepisi
KVALITET
GARANTOVAN ISKUSTVOM


Faktori kvaliteta tepiha

Odabir prave konstrukcije tepiha u razvoju uvek podrazumeva sklad parametara:

•  Odnos broja potki po dužini i po širini (utiče na dimenzionalnu stabilnost tepiha)
•  Broj tačaka ili gustina po m2
•  Odnos gustine i visine petlje u gazećem sloju
•  Odabir sirovina, posebno za gazeći sloj tepiha
•  Način dorade – apreture
•  Postojanost boja na svetlost i otiranje

Tepihu se dodaje vrednost na kvalitet. Tepisi se proizvode posebnim tehnološkim postupkom, ili se koriste specijalne sirovine.  Tako dobijene dodatne vrednosti mogu biti:

•  Antistatičnost tepiha
•  Mogućnost postavljanja u prostorije sa podnim grejanjem
•  Kod tepiha od vune - zaštita od moljaca
•  Negorivost
•  Zaštita od prljanja
•  UV stabilizacija

Tehničke karakteristike tepiha podrazumevaju informacije o konstrukciji i kvalitetu tepiha, kao što su:

Sirovinski sastav – sirovina koja se koristi za gazeći sloj, osnovu i potku.
Ukupna težina po m2 - ukupna masa tepiha po 1m2.
Ukupna debljina - iskazuje se u mm.
Debljina gazećeg sloja - meri se pošto je tepih opterećen sa 100 gr. Što je tepih manje kvalitetan, veća je razlika između debljine i visine gazećeg sloja (iskazuje se u mm).
Visina gazećeg sloja – merenje visine petlje bez opterećenja iskazano u mm.
Broj čvorova – dobija se prebrojavanjem  gustine tkanja na 10 cm poleđine tepiha.

 

Nazad